Kalite ve Çevre

TEKAY, kuruluşundan bugüne yüksek kalite anlayışını ön planda tutmuş ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiştir. Bu anlayış sonucu sahip olduğu kalite ve çevre belgeleri ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı temel prensip edinmiştir.

Sertifikalar


Kalite Politikamız
 • Müşteri isteklerini en iyi şekilde ve zamanında karşılamak
 • Uluslararası standartlara uygun yüksek kaliteli mal üretmek
 • Lider konumumuzu sürdürmek için; rekabet gücümüzü, kalite seviyemizi ve maliyetlerimizi sürekli iyileştirmek
 • Tedarikçi ilişkilerimizi iyi kontrol ederek, kaliteden taviz vermemek
 • Gelişen teknolojiyi firmamıza adapte ederek sürekli büyümeyi sağlamak
 • Kalite hedeflerimize ulaşabilmek için bütün çalışanlara gerekli eğitimleri vermek ve çalışanlarımızı motive etmek
 • Sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak benimsemek
Çevre Politikamız
 • Faaliyetlerimizin mahiyetine, ölçeğine, çevresel etkilerine ve ürünlerimize uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve sürekli geliştirmek
 • Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlülükteki kanun ve diğer yasal şartlara uymak
 • Çevre şartları bilincinin tüm TEKAY bünyesinde anlaşılması amacıyla bütün çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak
 • Doğal kaynakları etkin kullanmak ve israf etmemek
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılması için çaba sarf etmek
 • Topluma ve çevremize karşı saygılı ve duyarlı olmak
Kalite Kontrol

TEKAY’da, kalite ve çevre çalışmaları ISO/TS 16949 ve ISO 14001 kalite ve çevre yönetim sistemleri çerçevesinde yürütülmektedir. Hammadde girişinden itibaren üretimin her sürecinde, kalibrasyonu yapılmış modern ekipmanlar ile uluslar arası standartlara ve müşteri isteklerine uygun kontroller yapılmaktadır. Kalite çalışmaları içerisinde, çalışanlar gerek iç gerekse dış eğitimler ile sürekli mesleki eğitime tabi tutulmaktadır.

Firmamız bünyesinde yapılan testler;
 • Metalurji laboratuar testleri
 • Sertlik ölçüm kontrolleri
 • Yüzey pürüzlülük testleri
 • Tuz testi
 • Çekme testi
 • Manyetik parçacık yöntemi ile çatlak kontrolü
 • Tork testi
 • Boya kalınlık kontrolü
 • Geçer geçmez mastar kontrolü
 • Boyutsal kontroller