Isıl işlem, metallerin mekanik özelliklerini (sertlik, mukavemet vb.) geliştirmek amaçlı uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemidir. Isıl işlem sırasında; sıcaklık, zaman ve atmosferin eş zamanlı kontrolü ile en uygun şartların oluşması sağlanarak istenilen nitelikteki malzeme üretilir.

U Civatalar, ticari araçların ve ağır vasıtaların süspansiyon sisteminin önemli bir güvenlik parçasıdır. Bu nedenle, U Civataların ısıl işlemi ayrı bir öneme sahiptir.

TEKAY, ürettiği U Civataların ıslah işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 2005 yılında kendi ısıl işlem tesisini kurmuştur. Bu sayede, tüm üretim süreçlerini iç bünyesinde toplamış ve yüksek ürün kalitesini tamamen kontrol altına almıştır.

TEKAY, maksimum 1 metre uzunluğunda olan u-civata, somun, saplama ve benzeri parçaların ıslah işlemlerini atmosfer kontrollü fırınlarda minimum deformasyonla yapabilmektedir.

Isıl işlem laboratuarında, ısıl işlem öncesi ve sonrasında uygulanan mikro ve makro kontroller ile parçaların tane boyutları, karbür dağılımları, mikro yapısal değişimleri ve değişimlerin mekanik özelliklere etkileri ölçülüp, uluslararası standartlar çerçevesinde kontrol edilmektedir.

Yapılan Testler ve Kontroller:

  • Rockwell Sertlik Testi
  • Brinell Sertlik Testi
  • Microvickers Sertlik Taraması
  • Tane Boyutu Kontrolü
  • Dekarbürizasyon Kontrolü
  • Çekme Testi