TEKAY, kuruluşundan bugüne yüksek kalite anlayışını ön planda tutmuş ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiştir. Bu anlayış sonucu sahip olduğu kalite ve çevre belgeleri ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak temel prensibi olmuştur.

Sertifikalarımız

Kalite Politikamız

 • Kalite hedeflerimize ulaşabilmek için bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vermek ve tüm ekibimizi motive etmek.
 • Müşteri isteklerini en iyi şekilde ve zamanında karşılamak.
 • Uluslararası standartlara ve müşteri isteklerine uygun yüksek kaliteli üretim yapmak.
 • Rekabet gücümüzü, kalite seviyemizi ve maliyetlerimizi sürekli iyileştirmek.
 • Tedarikçi ilişkilerimizi iyi kontrol ederek kaliteden taviz vermemek ve tedarikçilerimizin sürekli gelişimine destek vermek.
 • Gelişen teknolojileri firmamıza adapte ederek sürekli büyümeyi sağlamak.
 • Sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak benimsemek.


Çevre Politikamız

 • Faaliyetlerimizin içeriğine, ölçeğine ve çevresel etkilerine uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve geliştirmek.
 • Çevre ile ilgili  ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak.
 • Çevre bilincinin tüm firma bünyesinde anlaşılması amacıyla bütün çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak.
 • Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve israf etmemek.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılması için çaba harcamak.
 • Topluma ve çevremize karşı saygılı ve duyarlı olmak.

Kalite Kontrol

TEKAY’da kalite kontrol uygulamaları, IATF 16949 kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülmektedir. TEKAY, kendi bünyesinde, metalurji laboratuvarı ve kalite kontrol laboratuvarı olmak üzere 2 adet laboratuvar bulundurmaktadır. Muayene, ölçüm ve test için kullanılan tüm ekipmanlar, ISO/IEC 17025’e göre akredite harici laboratuarlarda kalibre edilir.

TEKAY bünyesinde yapılan testler:

 • Mikroyapı analizi
 • Mikro Vickers sertlik taraması
 • Sertlik ölçümleri (HRC, HB, Mikro Vickers)
 • Çekme dayanımı testi
 • Tuz testi
 • Manyetik parçacık yöntemi ile çatlak kontrolü
 • Kaplama kalınlığı ölçümü
 • Geçer ve geçmez halka mastar kontrolü
 • Boyutsal ölçümler
 • Yüzey pürüzlülük ölçümü